Υδατοφράκτες

Υδατοφράκτες

Υδατοφράκτης Ακρούντας

Ο υδατοφράκτης Ακρούντας, ή Φρακτούι όπως το ονομάζουν οι μεγαλύτεροι κάτοικοι της κοινότητας, κατασκευάστηκε το 1947 και ανήκει στην κατηγορία των μικρών εμπλουτιστικών φραγμάτων. Τα εμπλουτιστικά φράγματα χρησιμεύουν στην κατακράτηση νερού για εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων, όπως επίσης για την άρδευση των χωραφιών της περιοχής. Το φράγμα είναι κατασκευασμένο με τη χρήση σκυροδέματος και ογκόλιθων. Στον υγροβιότοπο γύρω από τον υδατοφράκτη υπάρχει θαμνώδεις βλάστηση όπως επίσης και πιο ψηλά δέντρα. Στον χώρο του υδατοφράκτη συναντάμε βατράχια, καβούρια και διάφορα είδη πουλιών ανάλογα με την εποχή. Κατα την υπερχείλιση του το νερό καταλήγει μέσω παραποτάμου στον υδατοφράκτη Γερμασόγειας.

Υδατοφράκτης Γερμασόγειας

Ο υδατοφράκτης Γερμασόγειας κατασκευάστηκε το 1968 και ανήκει στη κατηγορία των μεγάλων φραγμάτων. Κατασκευάστηκε με σκοπό την κατακράτηση της ροής του ποταμού Άμαθου και χρησιμεύει για την άρδευση της γύρω περιοχής. Είναι χτισμένο σε γη των κοινοτήτων Ακρούντας, Φοινικαριών και Γερμασόγειας και τροφοδοτείται απο τρεις παραποταμους.