Σχολεία Ακρούντας

Σχολεία Ακρούντας

Στην Ακρούντα υπήρχαν 2 δημοτικά σχολεία, το παλιό και το νέο. Τα σχολεία ιδρύθηκαν και λειτούργησαν σε 2 διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Πριν τη δημιουργία των σχολείων, τα παιδιά πήγαιναν στο δημοτικό σχολείο του γειτονικού χωριού, Φοινικάρια, για να παρακολουθήσουν μαθήματα.

Α Δημοτικό Σχολείο

Το πρώτο δημοτικό σχολείο της κοινότητας κτίστηκε το 1926 και άρχισε να δέχεται μαθητές κατά τη σχολική χρονιά 1926-1927. Το σχολείο αποτελείτο από έξι τάξεις. Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, όλοι οι μαθητές χρησιμοποιούσαν την ίδια αίθουσα. Στις σχολικές χρονιές που παρατηρείτο μεγάλος αριθμός μαθητών, οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν το καφενείο (που βρισκόταν απέναντι από το παλιό δημοτικό) ως επιπρόσθετη αίθουσα διδασκαλίας. Το σχολείο λειτούργησε μέχρι και τη σχολική χρονια 1970-1971.

Β Δημοτικό Σχολείο

Το δεύτερο δημοτικό άρχισε τη λειτουργία του κατά τη σχολική χρονιά 1971-1972. Χτίστηκε στα πρότυπα της αρχιτεκτονικής του μοντέρνου κινήματος και διέθετε ανυψωμένη σκηνή που χρησίμευε για την παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων από τους μαθητές του σχολείου, όπως επίσης και το γραφείο των δασκάλων. Το σχολείο λειτούργησε μέχρι και τη σχολική χρονιά 1983-1984. Από το 1984 μέχρι και σήμερα οι μαθητές της Ακρούντας φοιτούν στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Γερμασόγειας.
Το κτίριο ανακαινιστηκε και επεκτάθηκε και πλεον χρησιμοποιείται ως Πολιτιστικό Κέντρο και Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου.