Ιστορία / Πολιτισμός

Ιστορία / Πολιτισμός

Σε απόσταση λιγότερο από 5 χιλιόμετρα από τον κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας, δεσπόζει η κοινότητα της Ακρούντας.

Το όνομα του χωριού βάσει και της γεωγραφικής του θέσης, προέρχεται από τη λέξη Άκρον και υποσυλώνει κώμη(μικρή πόλη) που βρίσκεται κτισμένη στην άκρη μιας κοιλάδας.

Το όνομα του χωριού απαντάται σε πολλά ιστορικά βιβλία και χρονογραφήματα, και η ερμηνεία προέλευσης του ποικίλει. Σύμφωνα με τον μελετητή της Κυπριακής λαογραφίας, δάσκαλο και συγγραφέα Νέαρχο Κληρίδη, το όνομα Ακρούντα είναι ένα από τα αρχαιότερα ονόματα Κυπριακών χωριών.

Αναδασμός

Τον Δεκέμβρη του 1970, άρχισε η εφαρμογή του σχεδίου αναδασμού. Ένα από τα πρώτα χωριά της Κύπρου το οποίο θα υλοποιούσε το σχέδιο ήταν η Ακρούντα. Υπέρ του σχεδίου τάχθηκε το 83,11% των δικαιούχων ιδιοκτητών, που είναι ένα από τα πιο ψηλά ποσοστά στην Κύπρο. Κατασκευάστηκε, επίσης, καινούριο οδικό δίκτυο, το οποίο εξυπηρετεί όλα τα νέα τεμάχια, μετά την υλοποίηση του σχεδίου.

Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι 553 χιλιοστόμετρα. Ο πιο βροχερός μήνας είναι ο Δεκέμβριος. Οι πιο ξηροί μήνες είναι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος με μόνο ένα χιλιοστόμετρο μέση μηνιαία βροχόπτωση. Όμως η κατασκευή του μικρού φράγματος στα ΒΔ του χωριού, χωρητικότητας 23.000 μ³ και η κατασκευή του φράγματος της Γερμασόγειας, στα ΝΑ του χωριού, χωρητικότητας 13.600.000 μ.³ συνέβαλαν στην άρδευση αρκετών εκατοντάδων σκαλών ξηρικής γης, που είχε σαν επακόλουθο την ανάπτυξη αρδεύσιμων καλλιεργειών. Τέτοιες καλλιέργειες είναι τα εσπεριδοειδή, τα οπωροφόρα, τα λαχανικά, οι πατάτες (κυρίως ανοιξιάτικης εσοδείας) και τα “νομευτικά” φυτά. Στην περιοχή καλλιεργούνται, επίσης, οι ελιές και σιτηρά.