Σχετικά με Εμάς

eAkrounta

Η ιστοσελίδα eAkrounta.org αποτελεί τη Διαδικτυακή Πύλη της κοινότητας της Ακρούντας. Δημιουργήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού έργου eAkrounta που επιχορηγήθηκε από το “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης” και υπάγεται στη θεματική του “Ψηφιακού Μετασχηματισμού”. Στόχος του σχεδίου είναι η παρούσα ιστοσελίδα να αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της κοινότητας, την οποία οι νεαροί εθελοντές του Κέντρου Νεότητας Ακρούντας σχεδίασαν και υλοποίησαν για να την προσφέρουν, τόσο στην κοινότητά τους, όσο και στο ευρύ κοινό.

Εδώ μπορεί ο καθένας να βρει χρήσιμες πληροφορίες για την Ακρούντα, για την ιστορία και τον πολιτισμό της, να περιηγηθεί στο ψηφιακό αρχείο και να γνωρίσει το χωριό και τους κατοίκους του σε μια άλλη εποχή, αλλά και να δει τα αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές και να προετοιμάσει την επίσκεψή του στο χωριό μας. Επίσης, μπορεί να βρει πληροφορίες για δραστηριότητες που υλοποιούνται, για τοπικές επιχειρήσεις, ανακοινώσεις που αφορούν την κοινότητα και προσεχείς εκδηλώσεις.