Νεραύλακο

Νεραύλακο

Το νεραύλακο κατασκευάστηκε το 1947 την ίδια περίοδο με τον Υδατοφράκτη Ακρούντας με σκοπό τη μεταφορά νερού για την άρδευση των περιουσιών του χωριού. Κατασκευάστηκε από το Τμήμα Ύδρευσης και Άρδευσης της τότε Βρετανικής αποικιοκρατικής κυβέρνησης, όπως αναφέρει η επιγραφή WSID (Water Supply and Irrigation Department) που είναι τοποθετημένη σε σημείο του αυλακιού.
Σύμφωνα με μαρτυρίες ο τρόπος που χρησιμοποιούσαν το νεραύλακο οι κάτοικοι ήταν δημιουργώντας ανοίγματα (δισιες) κατά μήκος του, τα οποία και έκλειναν με πόρτες. Στη συνέχεια έκαναν αυλάκια για να μεταφερθεί το νερό σε όλο το χωράφι και εκ περιτροπής άνοιγαν τις πόρτες ούτως ώστε να ποτίσουν το κάθε χωράφι ξεχωριστά.